ผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2567

ผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้างปีงบประมาณ 2567