ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

รวบรวมข่าวสาร โรงพยาบาลชัยบุรี

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวสมัครงานNEW

-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน)จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา (13กันยายน2566)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน) (8สิงหาคมคม2566)  
-ประกาศเลื่อนประกาศผลการสอบลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน) (27กรกฎาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน)จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (18กรกฎาคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (19มิถุนายน2566)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการ(รายวัน)จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23พฤษภาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการ(รายวัน)จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (23พฤษภาคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (28เมษายน2566)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (31มีนาคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (23มีนาคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (22กุมภาพันธ์2566)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (20มกราคม2566)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (10มกราคม2566)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา (16ธันวาคม2565)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (30พฤศจิกายน2565)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (10พฤศจิกายน2565)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21ตุลาคม2565)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (30สิงหาคม2565)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (15สิงหาคม2565)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา (12กรกฎาคม2565)  
-ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (28มิถุนายน2565)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิดการแพทย์ (21มิถุนายน2565)  
-ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (2มิถุนายน2565)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25พฤษภาคม2565)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (12พฤษภาคม2565)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (29เมษายน2565)  
-ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (3กุมภาพันธ์2565)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (25มกราคม2565)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (5มกราคม2565)  
-ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาณสุข (16ธันวาคม2564)  
-ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาณสุข (7ธันวาคม2564)  
-ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (30พฤศจิกายน2564)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาณสุข (29พฤศจิกายน2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)  ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (24พฤศจิกายน2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข และ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด (17พฤศจิกายน2564)
 
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (3กันยายน2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา (25สิงหาคม2564)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา(แก้ไข) (2สิงหาคม2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (27กรกฎาคม2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง)  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (19กรกฎาคม2564)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เงินบำรุง)ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (13กรกฎาคม2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) (29เมษายน2564)  

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) (23เมษายน2564)

 
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  ตำแหน่งนักจิตวิทยา และตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) (29มีนาคม2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด (19กุมภาพันธ์2564)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวด (3กุมภาพันธ์2564)  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการและคนสวน (18ธันวาคม2563)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการและคนสวน (2ธันวาคม2563)  
-แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการและคนสวน (13พฤศจิกายน2563)  
-ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการและคนสวน (4พฤศจิกายน2563)  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา นักวิชาการสาธารสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ (1ตุลาคม2563)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา  
-รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา นักวิชาการสาธารสุข พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานบริการ (28สิงหาคม2563)  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก (26กุมภาพันธ์2563)  
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่ง พนักงานซักฟอก (14กุมภาพันธ์2563)  
-รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก (16มกราคม2563)  
-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และ พนักงานทั่วไป (27ธันวาคม2562)